Read this manual in English

Refaktoryzacja

Refaktoryzacja (Refactoring) odnosi się do procesu restrukturyzacji istniejącego kodu i zasobów. W trakcie rozwoju projektu często pojawia się potrzeba zmiany lub przeniesienia elementów: nazwy muszą być zmieniane, aby odpowiadać konwencjom nazewniczym lub zwiększyć czytelność, a pliki kodu lub zasobów muszą być przenoszone do bardziej logicznych miejsc w hierarchii projektu.

Defold pomaga w efektywnej refaktoryzacji, śledząc, jakie zasoby są używane. Automatycznie aktualizuje odwołania do zasobów, które zostały zmienione lub przeniesione. Jako programista, powinieneś czuć się swobodnie w swojej pracy. Twój projekt to elastyczna struktura, którą możesz dowolnie zmieniać, nie obawiając się, że wszystko ulegnie awarii i rozpadnie się na kawałki.

Automatyczna refaktoryzacja będzie działać tylko wtedy, gdy zmiany zostaną dokonane wewnątrz Edytora Defold. Jeśli zmienisz nazwę lub przeniesiesz plik poza Edytorem, odwołania do tego pliku nie zostaną automatycznie zmienione.

Jednakże, jeśli uszkodzisz odwołanie, na przykład usuwając zasób z posiomu systemu operacyjnego, Edytor nie będzie w stanie rozwiązać problemu, ale dostarczy pomocne sygnały błędów. Na przykład, jeśli usuniesz animację z atlasu, a ta animacja jest używana gdzieś, Defold zasygnalizuje błąd podczas próby uruchomienia gry. Edytor również oznaczy, gdzie występują błędy, aby pomóc Ci szybko zlokalizować problem:

Refactoring error

Błędy kompilacji pojawiają się w panelu Build Errors na dole edytora. Double clicking na błędzie, który jest linkiem, przenosi cię do miejsca, gdzie wystąpił problem.