Read this manual in English

Animacja w Defoldzie

Defold posiada wbudowane wsparcie dla wielu typów animacji, które można wykorzystać jako źródło grafiki komponentów wizualnych:

  • Animacje poklatkowe - Flip-book - Sukcesywne odtwarzanie serii statycznych obrazków/klatek animacji, jedna za drugą
  • Animacje Modeli - Odtwarzanie trójwymiarowej animacji modeli 3D
  • Animacje Właściwości - Animowanie Właściwości (ang. properties), czyli wartości takich jak pozycja, skala, rotacja i wiele innych, w tym niestandardowe, zdefiniowane przez użytkownika.

Dodatkowe formaty animacji mogą być używane poprzez oficjalne rozszerzenia (extensions):

  • Rive - odtwarzanie interaktywnych animacji grafik wektorowych używających dwuwymiarowych szkieletów, z programu Rive
  • Spine - odtwarzanie animacji używających dwuwymiarowych szkieletów, z programu Spine (i podobnych, np. Dragonbones, etc)