Read this manual in English

Stylizacja Edytora

Możesz modyfikować kolorystykę, typografię i inne aspekty wizualne Edytora Defold za pomocą niestandardowego arkusza stylów (stylesheet):

 • Utwórz folder o nazwie .defold w katalogu domowym użytkownika.
  • W systemie Windows C:\Users\**Twoja Nazwa Użytkownika**\.defold
  • W systemie macOS /Users/**Twoja Nazwa Użytkownika**/.defold
  • W systemie Linux ~/.defold
 • Utwórz plik editor.css w folderze .defold.

Podczas uruchamiania Edytor automatycznie wczytuje niestandardowy arkusz stylów i zastosuje go wobec domyślnego stylu. Edytor używa JavaFX do interfejsu użytkownika, a arkusze stylów są prawie identyczne z plikami CSS używanymi w przeglądarce do definiowania atrybutów stylu elementów strony internetowej. Domyślne arkusze stylów edytora są dostępne do wglądu na GitHubie.

Zmiana kolorystyki

Domyślne kolory są zdefiniowane w pliku _palette.scss i wyglądają następująco:

* {
	// Background
	-df-background-darker:  derive(#212428, -10%);
	-df-background-dark:   derive(#212428, -5%);
	-df-background:      #212428;
	-df-background-light:   derive(#212428, 10%);
	-df-background-lighter:  derive(#212428, 20%);

	// Component
	-df-component-darker:   derive(#464c55, -20%);
	-df-component-dark:    derive(#464c55, -10%);
	-df-component:      #464c55;
	-df-component-light:   derive(#464c55, 10%);
	-df-component-lighter:  derive(#464c55, 20%);

	// Text & icons
	-df-text-dark:      derive(#b4bac1, -10%);
	-df-text:         #b4bac1;
	-df-text-selected:    derive(#b4bac1, 20%);

 and so on...

Podstawowa paleta kolorów jest podzielona na trzy grupy kolorów (z ciemniejszymi i jaśniejszymi wariantami):

 • Background color (kolor tła) - kolor tła w panelach, oknach, oknach dialogowych
 • Component color (kolor komponentu) - przyciski, uchwyty paska przewijania, obrysy pola tekstowego
 • Text color (Kolor tekstu) - tekst i ikony

Jako przykład, jeśli dodasz to do niestandardowego arkusza stylów editor.css w folderze .defold w katalogu domowym użytkownika:

* {
	-df-background-darker:  derive(#0a0a42, -10%);
	-df-background-dark:   derive(#0a0a42, -5%);
	-df-background:      #0a0a42;
	-df-background-light:   derive(#0a0a42, 10%);
	-df-background-lighter:  derive(#0a0a42, 20%);
}

Otrzymasz następujący wygląd Edytora:

Zmiana czcionek

Edytor Defold używa domyślnie dwóch czcionek: Dejavu Sans Mono dla kodu i tekstu o stałej szerokości (np. błędów) oraz Source Sans Pro dla reszty interfejsu użytkownika. Definicje czcionek znajdują się przeważnie w pliku _typography.scss i wyglądają tak:

@font-face {
 src: url("SourceSansPro-Light.ttf");
}

@font-face {
 src: url("DejaVuSansMono.ttf");
}

$default-font-mono: 'Dejavu Sans Mono';
$default-font: 'Source Sans Pro';
$default-font-bold: 'Source Sans Pro Semibold';
$default-font-italic: 'Source Sans Pro Italic';
$default-font-light: 'Source Sans Pro Light';

.root {
  -fx-font-size: 13px;
  -fx-font-family: $default-font;
}

Text.strong {
 -fx-font-family: $default-font-bold;
}

and so on...

Główna czcionka jest zdefiniowana w elemencie głównym (root), co sprawia, że jest dość łatwo zamienić czcionkę w większości miejsc. Dodaj to do swojego arkusza stylów editor.css:

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Architects+Daughter&display=swap');

.root {
  -fx-font-family: "Architects Daughter";
}

Otrzymasz następujący wygląd Edytora:

Jest również możliwość użycia lokalnej czcionki zamiast czcionki internetowej:

@font-face {
 font-family: 'Comic Sans MS';
 src: local("cs.ttf");
}

.root {
 -fx-font-family: 'Comic Sans MS';
}

Czcionka edytora kodu jest zdefiniowana osobno w preferencjach edytora!