Read this manual in English

Węzeł GUI typu text ParticleFX

Węzeł efektu cząsteczkowego (ang. particle effect node) służy do odtwarzania systemów efektów cząsteczkowych na ekranie GUI.

Dodawanie węzłów ParticleFX

Dodaj nowe węzły cząsteczkowe, klikając prawym przyciskiem myszy w widoku Outline i wybierając kbd>Add ▸ ParticleFX</kbd> lub naciśnij A i wybierz ParticleFX.

Możesz użyć efektów cząsteczkowych, które dodałeś do GUI jako źródła efektu. Dodaj efekty cząsteczkowe, klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie folderu Particle FX w widoku Outline i wybierając Add ▸ Particle FX.... Następnie ustaw właściwość Particlefx na węźle:

Particle fx

Kontrolowanie efektu

Możesz uruchamiać i zatrzymywać efekt, kontrolując węzeł za pomocą skryptu: You can start and stop the effect by controlling the node from a script:

-- uruchomienie efektu cząsteczkowego
local particles_node = gui.get_node("particlefx")
gui.play_particlefx(particles_node)
-- zatrzymanie efektu cząsteczkowego
local particles_node = gui.get_node("particlefx")
gui.stop_particlefx(particles_node)

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działania efektów cząsteczkowych, sprawdź instrukcję do efektów cząsteczkowych.