Read this manual in English

Promienie Ray casts

Promienie (ang. “ray casts”) silnika fizycznego sprawdzają i odczytują świat wzdłuż liniowego promienia i raportują o wykrytych obiektach kolizji na ich przecięciu. Aby wysłać promień do świata fizycznego, podajesz pozycję początkową i końcową oraz zestaw grup kolizyjnych, z którymi chcesz przetestować dany promień.

Jeśli promień trafi w obiekt fizyczny, otrzymasz informacje o obiekcie, który został trafiony. Promienie przecinają obiekty kolizji dynamiczne, kinematyczne i statyczne. Nie oddziałują one z wyzwalaczami (ang. trigger).

function update(self, dt)
 -- wysłanie promienia
 local my_start = vmath.vector3(0, 0, 0)
 local my_end = vmath.vector3(100, 1000, 1000)
 local my_groups = { hash("my_group1"), hash("my_group2") }

 local result = physics.raycast(my_start, my_end, my_groups)
 if result then
    -- działanie w przypadku trafienia (zobacz wiadomość 'ray_cast_response' w celu uzyskania wszystkich wartości)
   print(result.id)
 end
end

Promienie będą ignorować obiekty kolizji, które zawierają punkt początkowy promienia. Jest to ograniczenie w Box2D.