Read this manual in English

Skróty klawiszowe Edytora

Domyślne skróty klawiszowe Edytora

Nazwy komend nie są przetłumaczone ze względu na użycie ich oryginalnych nazw z Edytora. Pamiętaj, że różne komendy działają w różnych kontekstach.

Komenda Windows macOS Linux
Add A A A
Add secondary Shift+A Shift+A Shift+A
Backwards tab trigger Shift+Tab Shift+Tab Shift+Tab
Beginning of file Ctrl+Home Cmd+Up Ctrl+Home
Beginning of line   Ctrl+A  
Beginning of line text Home Home Home
Build Ctrl+B Cmd+B Ctrl+B
Close Ctrl+W Cmd+W Ctrl+W
Close all Shift+Ctrl+W Shift+Cmd+W Shift+Ctrl+W
Continue F5 F5 F5
Copy Ctrl+C Cmd+C Ctrl+C
Cut Ctrl+X Cmd+X Ctrl+X
Delete Delete Delete Delete
Delete backward Backspace Backspace Backspace
Delete line   Ctrl+D  
Delete next word Ctrl+Delete Alt+Delete Ctrl+Delete
Delete prev word Ctrl+Backspace Alt+Backspace Ctrl+Backspace
Delete to end of line Shift+Ctrl+Delete Cmd+Delete Shift+Ctrl+Delete
Documentation F1 F1 F1
Down Down Down Down
Edit breakpoint Alt+F9 Alt+F9 Alt+F9
End of file Ctrl+End Cmd+Down Ctrl+End
End of line End Ctrl+E End
Enter Enter Enter Enter
Erase tool Shift+E Shift+E Shift+E
Escape Esc Esc Esc
Find next Ctrl+G, Enter Cmd+G, Enter Ctrl+G, Enter
Find prev Shift+Ctrl+G, Shift+Enter Shift+Cmd+G, Shift+Enter Shift+Ctrl+G, Shift+Enter
Find references Shift+F12 Shift+F12 Shift+F12
Find text Ctrl+F Cmd+F Ctrl+F
Frame selection F F F
Goto definition F12 F12 F12
Goto line Ctrl+L Cmd+L Ctrl+L
Hide selected Ctrl+E Cmd+E Ctrl+E
Hot reload Ctrl+R Cmd+R Ctrl+R
Left Left Left Left
Move down Alt+Down Alt+Down Alt+Down
Move tool W W W
Move up Alt+Up Alt+Up Alt+Up
New file Ctrl+N Cmd+N Ctrl+N
Next word Ctrl+Right Alt+Right Ctrl+Right
Open Ctrl+O Cmd+O Ctrl+O
Open asset Shift+Ctrl+R Cmd+P Shift+Ctrl+R
Page down Page Down Page Down Page Down
Page up Page Up Page Up Page Up
Paste Ctrl+V Cmd+V Ctrl+V
Preferences Ctrl+Comma Cmd+Comma Ctrl+Comma
Prev word Ctrl+Left Alt+Left Ctrl+Left
Proposals Ctrl+Space Ctrl+Space Ctrl+Space
Quit Ctrl+Q Cmd+Q Ctrl+Q
Realign camera Period Period Period
Rebuild Shift+Ctrl+B Shift+Cmd+B Shift+Ctrl+B
Rebundle Ctrl+U Cmd+U Ctrl+U
Recent files Alt+R Ctrl+R Alt+R
Redo Shift+Ctrl+Z Shift+Cmd+Z Shift+Ctrl+Z
Reindent Ctrl+I Ctrl+I Ctrl+I
Rename F2 F2 F2
Reopen closed file Shift+Ctrl+T Shift+Cmd+T Shift+Ctrl+T
Replace next Shift+Ctrl+H Alt+Cmd+G Shift+Ctrl+H
Replace text   Alt+Cmd+F  
Right Right Right Right
Rotate tool E E E
Save all Ctrl+S Cmd+S Ctrl+S
Scale tool R R R
Scene stop Ctrl+T Cmd+T Ctrl+T
Search in files Shift+Ctrl+F Shift+Cmd+F Shift+Ctrl+F
Select all Ctrl+A Cmd+A Ctrl+A
Select beginning of file Shift+Ctrl+Home Shift+Cmd+Up Shift+Ctrl+Home
Select beginning of line   Shift+Ctrl+A  
Select beginning of line text Shift+Home Shift+Home Shift+Home
Select down Shift+Down Shift+Down Shift+Down
Select end of file Shift+Ctrl+End Shift+Cmd+Down Shift+Ctrl+End
Select end of line Shift+End Shift+Alt+Down Shift+End
Select left Shift+Left Shift+Left Shift+Left
Select next occurrence Ctrl+D Cmd+D Ctrl+D
Select next word Shift+Ctrl+Right Shift+Alt+Right Shift+Ctrl+Right
Select page down Shift+Page Down Shift+Page Down Shift+Page Down
Select page up Shift+Page Up Shift+Page Up Shift+Page Up
Select prev word Shift+Ctrl+Left Shift+Ctrl+Left Shift+Ctrl+Left
Select right Shift+Right Shift+Right Shift+Right
Show last hidden Shift+Ctrl+E Shift+Cmd+E Shift+Ctrl+E
Show palette Space Space Space
Split selection into lines Shift+Ctrl+L Shift+Cmd+L Shift+Ctrl+L
Step into F11 F11 F11
Step out Shift+F11 Shift+F11 Shift+F11
Step over F10 F10 F10
Stop debugger Shift+F5   Shift+F5
Switch to next tab Ctrl+Tab Ctrl+Tab Ctrl+Tab
Switch to previous tab Shift+Ctrl+Tab Shift+Ctrl+Tab Shift+Ctrl+Tab
Tab Tab Tab Tab
Toggle breakpoint F9 F9 F9
Toggle comment Ctrl+Slash Cmd+Slash Ctrl+Slash
Toggle component guides Ctrl+H Ctrl+Cmd+H Ctrl+H
Toggle pane bottom F7 F7 F7
Toggle pane left F6 F6 F6
Toggle pane right F8 F8 F8
Toggle visibility filters Shift+Ctrl+I Shift+Cmd+I Shift+Ctrl+I
Undo Ctrl+Z Cmd+Z Ctrl+Z
Up Up Up Up
Up major Shift+Up Shift+Up Shift+Up
Zoom in Ctrl+'+' Cmd+'+' Ctrl+'+'
Zoom out Ctrl+'-' Cmd+'-' Ctrl+'-'

Modyfikowanie skrótów klawiszowych

Możesz dowolnie zmodyfikować skróty klawiszowe tworząc plik konfiguracyjny (np. keymap.edn w katalogu domowym). Następnie wybierz File ▸ Preferences i ustaw Path to Custom Keymap wpisując ścieżkę do stworzonego pliku. Musisz uruchomić ponownie Edytor po tym ustawieniu i za każdym razem kiedy zmieniasz zawartość pliku konfiguracyjnego, aby nowe zmiany działały.

custom keymap

Domyślne pliki konfiguracyjne są do pobrania dla danych systemów: Windows, MacOS i Linux