Read this manual in English

Szablony w Edytorze

Możesz dodać własne niestandardowe szablony projektów do okna Nowy projekt (New Project):

niestandardowe szablony projektów

Aby dodać jedną lub więcej nowych zakładek z niestandardowymi szablonami projektów, musisz dodać plik welcome.edn w folderze .defold w katalogu domowym użytkownika:

 • Utwórz folder o nazwie .defold w katalogu domowym użytkownika.
  • W systemie Windows C:\Użytkownicy\**Twoja Nazwa Użytkownika**\.defold (ang: C:\Users\**Your Username**\.defold)
  • Na systemie macOS /Użytkownicy/**Twoja Nazwa Użytkownika**/.defold (ang: /Users/**Your Username**/.defold)
  • Na systemie Linux ~/.defold
 • Utwórz plik welcome.edn w folderze .defold.

Plik welcome.edn używa formatu Extensible Data Notation. Przykład:

{:new-project
 {:categories [
  {:label "Mój szablon"
   :templates [
     {:name "Mój projekt"
      :description "Mój szablon z moimi własnymi ustawieniami."
      :image "empty.svg"
      :zip-url "https://github.com/britzl/template-project/archive/master.zip"
      :skip-root? true},
     {:name "Mój inny projekt"
      :description "Mój inny szablon z moimi własnymi ustawieniami."
      :image "empty.svg"
      :zip-url "https://github.com/britzl/template-other-project/archive/master.zip"
      :skip-root? true}]
  }]
 }
}

To stworzy listę szablonów widocznych na zrzucie ekranu powyżej (na screenshocie nazwy i opisy są w języku angielskim).

Obecnie można używać tylko obrazów szablonów dołączonych do Edytora.