Read this manual in English

Instalacja Defolda

Instalacja edytora Defold jest prosta: Pobierz odpowiednią wersję Defold dla Twojego systemu operacyjnego i wypakuj do wybranej przez Ciebie lokalizacji.

Pobieranie

Przejdź na stronę pobierania Defold, gdzie znajdziesz przycisk “Pobierz” (“Download”) dla odpowiednich systemów operacyjnych (Windows, macOS i Linux(Ubuntu)) :

download editor

Instalacja

Instalacja w systemie macOS
Pobrany plik to obraz DMG zawierający program.
 1. Znajdź plik “Defold-x86_64-macos.dmg” i dwukrotnie kliknij na niego, aby otworzyć obraz.
 2. Przeciągnij aplikację “Defold” do linku folderu “Applications”.

Aby uruchomić edytor, otwórz folder “Applications” i dwukrotnie kliknij plik “Defold”.

Defold macOS

Instalacja w systemie Windows
Pobrany plik to spakowane archiwum ZIP do wypakowania:
 1. Znajdź plik “Defold-x86_64-win32.zip”, kliknij prawym przyciskiem myszki (lub naciśnij i przytrzymaj) archiwum i wybierz Wypakuj pliki(/Extract All), i podążaj za instrukcjami programu do wypakowywania, żeby wypakować archiwum do folderu “Defold”.
 2. Przenieś folder “Defold” do “C:\Program Files (x86)"

Aby uruchomić edytor, otwórz folder “Defold” i dwukrotnie kliknij plik “Defold.exe”.

Defold windows

Instalacja w systemie Linux
Pobrany plik to spakowane archiwum ZIP do wypakowania:
 1. W terminalu znajdź plik “Defold-x86_64-linux.zip” i wypakuj go do docelowego katalogu “Defold”.

  $ unzip Defold-x86_64-linux.zip -d Defold
  

Aby uruchomić edytor, przejdź do lokalizacji, gdzie wypakowałeś archiwum i uruchom Defold lub dwukrotnie kliknij go w eksploratorze plików.

$ cd Defold
$ ./Defold

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas instalacji, uruchamiania edytora, projektu lub działania programu sprawdź to w sekcji Linux FAQ.

Instalacja starszej wersji

Ze strony Defold na GitHubie

Każda stabilna wersja Defolda jest umieszczana na GitHubie.

Ze strony pobierania Defold

Możesz pobrać i zainstalować starsze wersje Defolda używając poniższych wzorów linków:

 • Windows: https://d.defold.com/archive/%sha1%/stable/editor2/Defold-x86_64-win32.zip
 • macOS: https://d.defold.com/archive/%sha1%/stable/editor2/Defold-x86_64-macos.dmg
 • Linux: https://d.defold.com/archive/%sha1%/stable/editor2/Defold-x86_64-linux.zip

Gdzie zamienić należy %sha1% na odpowiedni hash danej wersji Defolda. Hashe każdej wersji Defolda można znaleźć na stronie https://d.defold.com/stable/ (upewnij się, że usuwasz pierwszy znak # i kopiujesz tylko część liczbową):

download editor