Read this manual in English

Grupy i maski kolizji

Silnik fizyczny pozwala na grupowanie obiektów fizycznych i określanie, jak powinny ze sobą kolidować. Jest to możliwe dzięki zdefiniowanym grupom kolizji. Dla każdego obiektu kolizji (ang. collision object) tworzysz dwie właściwości (ang. properties), które kontrolują, jak obiekt koliduje z innymi obiektami, a mianowicie Group i Mask.

Aby kolizja między dwoma obiektami została zarejestrowana, oba obiekty muszą wzajemnie określić grupy, do których należą (określone w Group), w swoim polu Mask.

Physics collision group

Pole Mask może zawierać wiele nazw grup, co pozwala na różne scenariusze interakcji.

Wykrywanie kolizji

Gdy dwa obiekty kolizji o takich samych grupach i maskach kolidują, silnik fizyczny generuje wiadomości o kolizji, które można wykorzystać w grach do odpowiedniej reakcji na kolizje.