Read this manual in English

Wycinanie GUI

Węzły GUI można wykorzystać jako węzły wycinające (clipping nodes) - maski kontrolujące, jak renderowane są inne węzły. Ta instrukcja wyjaśnia, jak działa ta funkcjonalność.

Tworzenie węzła wycinającego

Węzły typu Box, Text i Pie można wykorzystać jako węzły wycinające. Aby utworzyć węzeł wycinający, dodaj węzeł do swojego GUI, a następnie ustaw jego właściwości odpowiednio:

Clipping Mode
Tryb używany do wycinania.
 • None renderuje węzeł bez jakiegokolwiek wycinania.
 • Stencil - maska - sprawia, że węzeł zapisuje bieżącą maskę wycięcia.
Clipping Visible
Zaznacz, aby renderować zawartość węzła.
Clipping Inverted
Zaznacz, aby zapisać odwrócenie kształtu węzła w masce.

Następnie dodaj węzeł lub węzły, które chcesz wyciąć jako dzieci węzła wycinającego.

Create clipping

Maska wycinająca

Wycinanie działa poprzez zapisywanie węzłów do bufora wycinania (stencil buffer). Ten bufor zawiera maski wycinania: informacje, które mówią karcie graficznej, czy dany piksel powinien być renderowany, czy nie.

 • Węzeł bez rodzica wycinającego, ale z ustawionym trybem wycinania Stencil, zapisuje swój kształt (lub odwrotny kształt) do nowej maski wycinania przechowywanej w buforze wycinania.
 • Jeśli węzeł wycinający ma rodzica wycinającego, zamiast tego przycinany jest kształt maski wycinania rodzica. Węzeł dziecka wycinającego nie może rozszerzać bieżącej maski wycinania, tylko ją dalej przycina.
 • Węzły, które nie są węzłami wycinającymi i są dziećmi węzłów wycinających, zostaną wyrenderowane z maską wycinania stworzoną przez hierarchię rodzica.

Clipping hierarchy

W tym przykładzie utworzono trzy węzły w hierarchii:

 • Kształty szesciokąta i kwadratu to węzły przycinające stencil.
 • Sześciokąt tworzy nową maskę wycinania, a kwadrat ją dodatkowo przycina.
 • Węzeł koła to zwykły węzeł typu pie, więc zostanie wyrenderowany z maską wycinania utworzoną przez węzły nadrzędne.

Dla tej hierarchii możliwe są cztery kombinacje normalnych i odwróconych wycinaczy. Obszar zielony oznacza część koła, która jest renderowana. Reszta jest przycinana:

Stencil masks

Ograniczenia maski wycinania

 • Całkowita liczba wycinaczy maski nie może przekroczyć 256.
 • Maksymalna głębokość zagnieżdżenia węzłów dzieci o typie stencil wynosi 8 poziomów (tylko węzły z wycinaniem typu stencil się w to wliczają).
 • Maksymalna liczba rodzeństwa węzłów maski wynosi 127. Dla każdego poziomu w dół hierarchii maski wycinania maksymalne ograniczenie jest dzielone na pół.
 • Węzły odwrócone są droższe. Istnieje limit 8 węzłów wycinania z odwróceniem, a każdy z nich zmniejszy maksymalną liczbę węzłów wycinania bez odwracania na pół.
 • Wycinacze renderują maskę wycinania z geometrii węzła (nie tekstury). Możliwe jest odwrócenie maski, ustawiając właściwość Inverted clipper.

Warstwy

Warstwy można wykorzystać do kontrolowania kolejności renderowania (i grupowania) węzłów. Podczas korzystania z warstw i węzłów wycinających standardowa kolejność warstw jest nadpisywana. Kolejność warstw zawsze ma pierwszeństwo przed kolejnością wycinania - jeśli przypisanie warstw jest łączone z węzłami wycinającymi, wycinanie może odbywać się poza kolejnością, jeśli węzeł nadrzędny z wycinaniem jest przypisany do wyższej warstwy niż jego dzieci. Dzieci bez przypisanej warstwy nadal będą przestrzegać hierarchii i zostaną narysowane i przycięte po rodzicu.

Węzeł wycinania i jego hierarchia zostaną narysowane jako pierwsze, jeśli mają przypisaną warstwę, a w zwykłej kolejności, jeśli nie mają przypisanej warstwy.

Layers and clipping

W tym przykładzie zarówno węzły wycinające “Donut BG” i “BG” korzystają z tej samej warstwy 1. Kolejność renderowania między nimi będzie zgodna z kolejnością w hierarchii, gdzie “Donut BG” zostanie narysowane przed “BG”. Jednak węzeł dziecka “Donut Shadow” jest przypisany do warstwy 2, która ma wyższy porządek warstw i zostanie narysowany po obu węzłach wycinających. W tym przypadku kolejność renderowania będzie następująca:

 • Donut BG
 • BG
 • BG Frame
 • Donut Shadow

Widzisz, że obiekt “Donut Shadow” zostanie przycięty przez oba węzły wycinające ze względu na warstwę, chociaż jest tylko dzieckiem jednego z nich.