Read this manual in English

Filtrowanie i próbkowanie tekstur

Filtrowanie tekstury decyduje o wyniku wizualnym w przypadkach, gdy texel (pojedynczy piksel w teksturze) nie jest idealnie wyrównany z rzeczywistym pikselem na ekranie. Dzieje się tak, gdy przesuniesz element graficzny zawierający teksturę o mniej niż jeden piksel. Dostępne są następujące metody filtrowania:

Nearest
Najbliższy texel zostanie wybrany do pokolorowania piksela na ekranie. Ta metoda próbkowania powinna być wybrana, jeśli chcesz uzyskać idealne mapowanie jeden do jednego od pikseli na teksturze do tego, co widzisz na ekranie. Dzięki filtrowaniu “Nearest” wszystko będzie przeskakiwać z piksela na piksel podczas przesuwania. Może to wyglądać “nerwowo”, jeśli Sprite porusza się wolno, za to może się sprawdzać przy grafice pixelart.
Linear
Liniowe filtrowanie - kolor texelu zostanie uśredniony z kolorami sąsiadujących texeli przed pokolorowaniem piksela na ekranie. Ta metoda sprawia, że powolne, płynne ruchy wyglądają gładko, ponieważ Sprite stopniowo przechodzi w piksele, zanim zostaną one w pełni pokolorowane - dzięki czemu możliwe jest przesuwanie Sprite’a o mniej niż jeden pełny piksel.

Ustawienie, której metody filtrowania używać, znajduje się w Ustawieniach Projektu - Project Settings. Istnieją dwa takie ustawienia:

default_texture_min_filter
Filtrowanie przy pomniejszaniu jest stosowane, gdy texel jest mniejszy niż piksel na ekranie.
default_texture_mag_filter
Filtrowanie przy powiększaniu jest stosowane, gdy texel jest większy niż piksel na ekranie.

Oba ustawienia mogą przyjmować wartości linear, nearest, nearest_mipmap_nearest, nearest_mipmap_linear, linear_mipmap_nearest lub linear_mipmap_linear . Na przykład:

[graphics]
default_texture_min_filter = nearest
default_texture_mag_filter = nearest

Jeśli nie określisz niczego, oba są domyślnie ustawione na linear.

Zauważ, że ustawienie w game.project jest używane w domyślnych narzędziach do próbkowania (samplers). Jeśli określisz samplery we własnym, niestandardowym materiale, możesz ustawić metodę filtrowania dla każdego samplera osobno. Zobacz szczegóły w instrukcji do materiałów.